Skip to main content

Rhode Island Polonia Scholarship Foundation

Our Youth, Our Future
About Us
Contact Us
Donate Today
Scholarship Info
Required Essay Choices
Informacja Po Polsku
Membership
Meetings
Links
Awards Day Ceremony Pics
Portal2Poland
Poland Trip 2014
STYPENDIA DLA STUDENTOW
POCHODZENIA POLSKIEGO

Polonijna Fundacja Stypendialna w Rhode Island przyznaje jednorazowa pomoc finansowa maturzystom rozpoczynajacym nauke na pierwszym roku studiow. Podanianalezy kierowac do RI Polonia Scholarship Foundation, 866 Atwells Ave, Providence, RI 02909. Skladanie podan uplywa z dniem 15 lutego 2017 roku.

Kandydaci ubiegajacy sie o stypendia musza spelniac ponizsze warunki:
- posiadac polskie pochodzenie
- byc mieszkancem stanu Rhode Island lub
- nalezec do polsko-amerykanskiej organizacji dzialajacej na terenie stanu Rhode Island.

Kwestionariusze o przyznanie stypendiow (do wypelnienia w jezyku angielskim) sa dostepne:
- na stronie internetowej www.polishscholarshipsri.org